Regulamin Urodzin w Laser Wars

1. Uczestnicy imprezy mogą wejść na arenę Laser Wars nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej.
2. Minimalny wiek gracza Arenie to 10 lat.
3. Na arenie podczas rozgrywki uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ogólnego w tym trzech najważniejszych zasad (zakaz biegania, zakaz wspinania się na konstrukcję oraz zakaz kontaktu fizycznego podczas rozgrywki)
4. Czas trwania urodzin w pakiecie MINI to półtorej godziny, w przypadku urodzin MEDIUM dwie godziny a urodzin MAXI dwie i pół godziny.
5. Opiekun urodzin zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów kontaktowych do opiekunów prawnych niepełnoletnich Uczestników urodzin.
6. Opiekun urodzin jest zobowiązany do sprawowania nadzoru/pieczy nad wszystkimi niepełnoletnimi Uczestnikami rezerwacji urodzinowej oraz za wydanie dzieci pod koniec imprezy odpowiednim opiekunom. Opiekun urodzin ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru/pieczy oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa.
7. Odzież wierzchnią oraz buty na czas trwania gry należy pozostawić w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach np. wieszakach. Zaznaczamy, iż personel Laser Wars nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.
8. W momencie nie zgłoszenia się w zarezerwowanym terminie urodzin, wpłacony zadatek przepada. Aby uniknąć tej sytuacji należy zadzwonić CO NAJMNIEJ siedem dni wcześniej i ustalić nowy termin imprezy.
9. Jeśli przy rezerwacji urodzin nie został zamówiony tort, można domówić go najpóźniej siedem dni przed imprezą.
10. LaserWars nie wyraża zgody na wnoszenie oraz konsumpcję własnych produktów spożywczych. Niezastosowanie się do tej zasady może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.
11. Firma Laser Wars oraz jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestników rozgrywki w przypadku niestosowania się do regulaminu ogólnego oraz regulaminu organizacji urodzin.
12. Minimalna liczba uczestników urodzin to 10 osób. W przypadku mniejszych rezerwacji konieczna będzie dopłata do minimalnej ilości osób.
13. Przy dokonywaniu rezerwacji Urodzinowych oraz PREMIUM wymagany jest zadatek rezerwacyjny w wysokości 200zł. Czas na przesłanie potwierdzenia transakcji to 24h od otrzymania maila z potwierdzeniem dokonania rezerwacji.